Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016 09:17

Αστικοί αισθητικοί ρύποι • Επιγραφές καταστημάτων – Ένα πρόβλημα που λύνεται εύκολα και ανέξοδα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Γέμισε η ζωή μας ρύπους και σκουπίδια. Ρύποι στο περιβάλλον, ρύποι στην κοινωνία, ρύποι στην πολιτική ζωή, ρύποι στην ψυχή μας!

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα πασχίζουν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και τους κυβερνώντες. Αναπτύσσουν δράσεις, κάνουν εκδηλώσεις, κραυγάζουν για το μέλλον του παγκόσμιου σπιτιού μας.

Η μάχη άνιση, καταγράφει νίκες, πολλές φορές ήττες, όμως κρατάει την ελπίδα ζωντανή.

Η αισθητική ρύπανση στον αστικό χώρο

Με τον όρο αισθητική ή οπτική ρύπανση εννοούμε οτιδήποτε διαταράσσει την περιβαλλοντική αισθητική. Οτιδήποτε δε συνάδει με τον υπόλοιπο χώρο γύρω του. Οτιδήποτε μας βομβαρδίζει με άχρηστα και υπερβολικά οπτικά μηνύματα. Οτιδήποτε κρύβει τον ουρανό, μια εστία πρασίνου, ακόμα και ένα κοινό κτίριο και περιορίζει τον ορίζοντα χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Μεγάλο μερίδιο συμμετοχής στην αισθητική ρύπανση των αστικών περιοχών έχουν οι ταμπέλες και οι πινακίδες προβολής των επιχειρήσεων.

Σε περιοχές και δρόμους όπου υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, το μάτι του περαστικού κατακλύζεται από μηνύματα σε τέτοιο βαθμό, που τελικά δεν εισπράττει τίποτε από το επιδιωκόμενο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία που θέτει τις προδιαγραφές για τις πινακίδες προβολής των καταστημάτων, τίποτε δεν εφαρμόζεται από αυτή. Κατά κανόνα επικρατεί αναρχία, ασυδοσία και αυθαιρεσία στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει ο κάθε επαγγελματίας να υποδηλώσει την ύπαρξη της επιχείρησής του ή του καταστήματός του.

Το αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αντιαισθητικό και αποτελεί μια ακόμη πηγή υποβάθμισης της καθημερινότητας στην πόλη.

Σίγουρα δεν καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ιεράρχηση των αιτίων υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Τη μερίδα του λέοντος έχουν οπωσδήποτε οι περιβαλλοντικοί χημικοί ρύποι και η διαχείριση των κάθε λογής απορριμμάτων για τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διεργασίες. Έχει όμως μεγάλο μερίδιο στην υποβάθμιση της ζωής αυτών που διαβιούν στις μεγάλες πόλεις, αλλά είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα και ανέξοδα.

Εικόνα από το HongKong. Η απόλυτη αισθητική υποβάθμιση. Παράδειγμα προς αποφυγή

 

Αλλαγή νοοτροπίας

Μέσα σε ένα αστικό τοπίο που διαμορφώνουν οι πυλώνες της ΔΕΗ με τα υπέργεια καλώδιά τους, οι κεραίες των τηλεοράσεων στις ταράτσες των κτιρίων και οι κάθε είδους ατάκτως ερριμμένοι στύλοι φωτισμού, οδοσήμανσης και κάθε είδους διαφήμισης σε κάθε βατή επιφάνεια, έρχονται και οι κάθετες ταμπέλες και πινακίδες των καταστημάτων να δώσουν το τελικό πλήγμα στην αισθητική της πόλης.

Σε περιοχές και δρόμους μάλιστα, όπου υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, το μάτι του περαστικού πλέον αδυνατεί να εστιάσει, χάνεται στον κυκεώνα των χρωμάτων και των ποικιλόμορφων μηνυμάτων και μαζί χάνεται και ο στόχος και το νόημα της κάθε ενημερωτικής ή διαφημιστικής πινακίδας, που δεν είναι άλλος από την «άγρα πελατών».

Ας μη γελιόμαστε! Καμία θεαματική πινακίδα σαν αυτές που βρίθουν στους δρόμους του Δήμου, καμιά «λευκή νύχτα» σαν αυτές που γίνονται σε άλλους Δήμους, καμιά εορταστική παράτα σαν αυτές που γίνονται στην τοπική αγορά κατά την περίοδο των γιορτών, δεν μπορεί να αυξήσει το εισόδημα των καταναλωτών και κατά συνέπεια των καταστηματαρχών. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αποτελεί αντικείμενο άλλων δράσεων που πρέπει να γίνουν.

Ο νόμος 2946/2001
Ας δούμε, όμως, τι ισχύει βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στο άρθρο 2 του Ν.2946/200, με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινοχρήστους χώρους, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

1) Οι επιγραφές που αναγράφονται, προσαρτώνται ή αναρτώνται σε τοίχους, προθήκες, θύρες καταστημάτων ή κατοικιών και είναι σχετικές με εργασίες που εκτελούνται στους χώρους αυτούς, τοποθετούνται παράλληλα με τις όψεις του κτιρίου.

2) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η τοποθέτηση των επιγραφών επιτρέπεται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου.

3) Η έγκριση με την έκδοση οικοδομικής αδείας, αρχιτεκτονικής μελέτης που προβλέπει ειδικές θέσεις τοποθέτησης επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου καθώς και η τοποθέτησης επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου επιτρέπεται μόνο υπό προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όροι όπως:

  • οι επιγραφές να έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 μ.
  • οι επιγραφές μπορούν να εξέχουν από την όψη του κτιρίου μέχρι 0,20 μ.
  • σε καμιά περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό.

4) Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την έκδοση της οικοδομικής αδείας, προβλέπονται θέσεις για την τοποθέτηση επιγραφών στο ισόγειο του κτιρίου, η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται μόνον στις θέσεις αυτές.

5) Σε κτίρια με ενιαία χρήση επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, επιπλέον του ισογείου, η τοποθέτησης μίας μόνον επιγραφής άνωθεν του ισογείου, και η επιγραφή αυτή τοποθετείται παράλληλα με την όψη του κτιρίου. Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την έκδοση της οικοδομικής αδείας, προβλέπεται θέση για την τοποθέτηση της επιγραφής αυτής επιτρέπεται μόνο στην προβλεπόμενη θέση.

6) Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι επιγραφές φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων επιτρέπεται να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Οι κάθετες αυτές επιγραφές έχουν διαστάσεις κατ' ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 μ και δεν μπορεί να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30 μ.
Το κάτω μέρος των επιγραφών δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 3μ από την στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 0,50μ από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

7) Η ανάρτηση ή τοποθέτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των εξωστών, στα προστεγάσματα και στις λειτουργικές προεξοχές των κτιρίων απαγορεύεται.

[…]

14) Για τους παραβάτες των παραπάνω, εφαρμόζονται, αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.2946/2001 και το Ν. 3028/2002.

anapaysevs 2016

Εικόνα από τον Άγ. Δημήτριο. Σε έναν δρόμο ήπιας εμπορικής δραστηριότητας!

Τι γίνεται στην πράξη
Όπως μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθεί ο περιπατητής των δρόμων του Αγ. Δημητρίου (ας περιοριστούμε στην πόλη μας), τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται.

Ένα πλήθος παράνομων πινακίδων βρίσκεται σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο σε πρασιές και πεζοδρόμια. Τα προβλεπόμενα από το νόμο τέλη δεν εισπράττονται από τις υπηρεσίες του Δήμου, για να μη νομιμοποιηθεί η παρανομία, ποινικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε μια κακώς νοούμενη προστασία των επαγγελματιών στην περίοδο της κρίσης και το καθεστώς αυτό καλά κρατεί, υποβαθμίζοντας καθημερινά την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Η εφαρμογή του νόμου, στο ζήτημα των πινακίδων των καταστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην απομάκρυνση των κάθετων, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους επαγγελματίες, αλλά θα έχει πολλά θετικά αποτελέσματα στην αισθητική της πόλης και κατά προέκταση στην ψυχολογία όλων των κατοίκων.

Η προσπάθεια αυτή μπορεί να ξεκινήσει με την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ Δήμου και επαγγελματιών, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα υπέρ και τα κατά του όλου εγχειρήματος, αλλά και με την ύπαρξη πιθανών κινήτρων.

Αν μάλιστα συνδυαστεί με περισσότερες αισθητικές επεμβάσεις σε πλατείες και πάρκα για την καλυτέρευση της εικόνας τους, με τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης (ένα σημαντικό μέτρο εδώ ήταν η τοποθέτηση πλέγματος στις κολόνες της ΔΕΗ), με τον τακτικό καθαρισμό των ελεύθερων οικοπέδων, με τη θέσπιση κανόνων για τη σωστή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, με την προώθηση όπου είναι δυνατό, αφού απαιτεί υψηλά κόστη, έργων υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών και με διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις για το περιβάλλον στο οποίο ζουν, οι αλλαγές στον αστικό χώρο που μας περιβάλλει θα είναι αρκετά θεαματικές.-

6-1-2016

Δ.Α.


Επικοινωνήστε μαζί μας

: 10 + 6 =